Screenshot 2022-01-24 at 10.21_edited.jpg

Onze werking, onze school

Atelier B staat voor puur, kracht en trots en situeert zich in een veilige schoolomgeving die meedenkt in de groei van het onderwijs. Onze missie is om leerlingen zo goed mogelijk op te leiden naar zelfredzame, kritische burgers binnen een warm zorgkader.

Door de gerichte focus op de onderwijsbehoeften, kan zorg op maat uitgewerkt worden voor elke leerling.

Opleidingsvorm 4 (OV4)

OV4 behandelt de leerstof en eindtermen van het gewoon onderwijs, mét omkadering van buitengewoon onderwijs.

Je krijgt dezelfde diploma's, attesten en getuigschriften zoals in het gewoon onderwijs.

Onze sterktes met betrekking tot onderwijsniveau 4

  • Kleinere klassen

  • Extra hulpmiddelen en contextbegeleiding

  • Passende leerlingenbegeleiding

  • Individuele schooltrajecten

Screenshot 2022-01-24 at 09.17.51.png
Bord

Doorverwijzing met attest CLB

Leerstof en eindtermen = gewoon onderwijs

Omkadering

Omkadering van het buitengewoon onderwijs

Zelfde diploma's, attesten zoals

in het gewoon onderwijs

B-stroom =

Klaarstomen voor de arbeidsmarkt

Screenshot 2022-01-24 at 10.30.51.png

Re-integratie naar gewoon onderwijs

Samenwerking met verschillende bedrijven

en andere scholen

Screenshot 2022-01-24 at 10.30.30.png

arbeidsgerichte finaliteit

De 'B' van altier B staat voor de B-stroom (arbeidsmarktfinaliteit).
We leggen met andere woorden meer het accent op de praktijk, dan op de theorie. Je doet zélf, probeert zélf en krijgt zo ervaring in het beroep.
Geleidelijk aan groeien we naar zelfstandigheid.
na de opleiding is de leerling voorbereid op de arbeidsmarkt.

Onze onderwijssterktes (Time...)

  • Kleinere klasgroepen

  • Vele leerlingen zitten op verschillende niveaus, wij als schoolteam gaan met veel verschillende didactische werkvormen en principes aan de slag om iedereen tot leren te brengen.

  • We onderzoeken de leerlingen hun executieve functies en formuleren daaruit concrete groeipunten en speerpunten.

  • Buiten elke klas staat een 'ruststoel', de leerling mag daar even gaan plaatsnemen als het in de klas wat moeilijk gaat.

  • Wanneer de 'ruststoel' niet lukt, dan hebben wij de TIME.

Aan de hand van een gestructureerd stappenplan komt de leerling door middel van reflectie tot inzicht over zijn/haar gedragsstelling. We proberen de focus te leggen op herstel, maar ook om terug klasklaar te geraken.

Onze waarden,Onze verwachtingen

In plaats van een 'sanctiebeleid' spreken wij graag over een 'verwachtingsmodel'. Zo leggen we het accent op een gezamenlijke verantwoordelijke.

Bovenstaande accentverschuiving loopt sterk hand in hand met onze pedagogische visie. Ons verwachtingsmodel is gebaseerd op het 4-lade model van het GO! en de Nieuwe Autoriteit / Waakzame zorg.

Onze verwachtingen zijn éénduidig, voorspelbaar en gestructureerd.

Coördinatoren Atelier B

Type 9-onderwijs richt zich tot jongeren met autisme (ASS).

Type 3-onderwijs richt zich tot jongeren met gedrags- en emotionele kwetsbaarheden.

Het CLB van jouw lagere school onderzoekt de mogelijkheden en ondersteuningsnoden en schrijft

een attest OV4 T9 uit die je nodig hebt om bij ons te kunnen inschrijven.

Leerlingen met een getuigschrift lager onderwijs, dienen zich te richten tot de A-Stroom.

Niels Lievens

COÖRDINATOR TYPE 3

OV4, Type3. B-stroom

Delfien Devoghel

COÖRDINATOR TYPE 9

OV4, Type9. B-stroom

overal-Footerzone_edited.png

Interesse in een schoolbezoek?

Dat kan! Je kan een afspraak maken met de coördinator voor een kennismaking:

Niels Lievens

COÖRDINATOR

OV4, Type3. B-stroom

Jeruzalemstraat 34

8000 Brugge

België

routebeschrijving

Delfien Devoghel

COÖRDINATOR

OV4, Type9. B-stroom