Screenshot 2022-01-24 at 10.21_edited.jpg

Buitengewoon secundair onderwijs voor jongeren met ASS

Atelier B staat voor puur, kracht en trots en situeert zich in een veilige schoolomgeving die meedenkt in de groei van het onderwijs. Onze missie is om leerlingen zo goed mogelijk op te leiden naar zelfredzame, kritische burgers binnen een warm zorgkader.

Door de gerichte focus op de onderwijsbehoeften, kan zorg op maat uitgewerkt worden voor elke leerling.

Opleidingsvorm 4 (OV4)

OV4 behandelt de leerstof en eindtermen van het gewoon onderwijs, mét omkadering van buitengewoon onderwijs.

Je krijgt dezelfde diploma's, attesten en getuigschriften zoals in het gewoon onderwijs.

Onze sterktes met betrekking tot onderwijsniveau 4

  • Kleinere klassen

  • Extra hulpmiddelen en contextbegeleiding

  • Passende leerlingenbegeleiding

  • Individuele schooltrajecten

Klaarstomen voor de arbeidsmarkt

Screenshot 2022-01-24 at 10.30.51.png

Re-integratie naar gewoon onderwijs

Samenwerking met verschillende bedrijven

en andere scholen

Screenshot 2022-01-24 at 10.30.30.png
Screenshot 2022-01-24 at 09.17.51.png
Bord

Doorverwijzing met attest CLB

Leerstof en eindtermen = gewoon onderwijs

Omkadering

Omkadering van het buitengewoon onderwijs

Zelfde diploma's, attesten zoals

in het gewoon onderwijs

B-stroom =

arbeidsgerichte finaliteit

De 'B' van altier B staat voor de B-stroom (arbeidsmarktfinaliteit).
We leggen met andere woorden meer het accent op de praktijk, dan op de theorie. Je doet zélf, probeert zélf en krijgt zo ervaring in het beroep.
Geleidelijk aan groeien we naar zelfstandigheid.
na de opleiding is de leerling voorbereid op de arbeidsmarkt.

Onze waarden,Onze verwachtingen

In plaats van een 'sanctiebeleid' spreken wij graag over een 'verwachtingsmodel'. Zo leggen we het accent op een gezamenlijke verantwoordelijke.

Bovenstaande accentverschuiving loopt sterk hand in hand met onze pedagogische visie. Ons verwachtingsmodel is gebaseerd op het 4-lade model van het GO! en de Nieuwe Autoriteit / Waakzame zorg.

Onze verwachtingen zijn éénduidig, voorspelbaar en gestructureerd.

  • Instagram
  • Facebook