top of page

Aanmelden schooljaar 2023 - 2024

Beste ouder(s) / verantwoordelijke(n), 
Beste zorgverlener, 


Hieronder vindt u de informatie omtrent de aanmeldingen voor schooljaar 2023 - 2024.


Wanneer kan ik mij aanmelden? 

Voorrangsgroepen (broers & zussen , kinderen van personeel) :
maandag 6 maart 2023 tot en met vrijdag 17 maart 2023 

Niet - voorrangsgroepen : 

maandag 17 april 2023 om 19 uur

Vanaf 22 mei 2023 om 19 uur kan er opnieuw aangemeld worden via de website. Afhankelijk van de beschikbare plaatsen kan er overgegaan worden tot inschrijving of krijgt u een plaats op de wachtlijst.


Hoe meld ik aan? 


Je vult het aanmeldingsformulier op de site in (link volgt op de website).
Na de aanmelding zal de school zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.


Wanneer is de inschrijving definitief? 

De school neemt met u contact op vanaf 20 april 2023: 
Er kan een afspraak gemaakt worden om over te gaan tot een definitieve inschrijving. Hiervoor is het noodzakelijk dat u de nodige documenten invult en ondertekent op de school. Daarna ontvangt u een bewijs van inschrijving en is de inschrijving definitief. We organiseren een inschrijvingsdag op 22 april 2023. 

Indien er geen mogelijkheid is tot inschrijven, kunt u een plaats krijgen op de wachtlijst. Van zodra inschrijven mogelijk is, nemen wij contact met u op. Ik heb nog vragen? 

Contacteer de school via welkom@atelierb.be of telefonisch op 050 170 170.


Stappenplan aanmelding

1. U gaat naar de website van Atelier B : www.atelierb.be

2. U klikt op de knop 'Aanmelden schooljaar 2023 - 2024' 


3. U vult volgende gegevens in: 

Informatie leerling
- Rijksregisternummer van de leerling (= 11 cijfers, staat op de identiteitskaart en begint met omgekeerde geboortedatum) 
- Naam en voornaam van de leerling 
- Adres van de leerling 

Leerjaar + studierichting 
- U klikt op het gewenste leerjaar en de studierichting

Informatie ouders / voogd 
- Voor gescheiden ouders waarvan één ouder de aanmelding doet: is er goedkeuring nodig van de andere ouder tot keuze voor onze school. 
- Naam en voornaam van ouder / voogd 1 , contactgegevens ouder/voogd 1: telefoonnummer en email-adres 
- Naam en voornaam van ouder / voogd 2 , contactgegevens ouder/voogd 2: telefoonnummer en email-adres 


4. U vinkt de bevestiging aan dat u de gegevens correct en waarheidsgetrouw hebt ingevuld. 

5. U klikt op 'Verzenden'.

6. U ontvangt een e-mail naar het email-adres van de invuller, met daarin alle gegevens die u op het aanmeldingsdossier heeft ingevuld.

bottom of page