top of page

Inschrijven schooljaar 2024 - 2025

Beste ouder(s) / verantwoordelijke(n), 
Beste zorgverlener, 


Hieronder vindt u de informatie omtrent de inschrijvingen voor schooljaar 2024 - 2025.


Wanneer kan ik mij inschrijven? 

Voorrangsgroepen (broers & zussen , kinderen van personeel) :
maandag 4 maart 2024 om 9 uur tot en met vrijdag 15 maart 2024 - 9 uur.

Niet - voorrangsgroepen : 

Dinsdag 16 april 2024 om 7 uur


Hoe schrijf ik mij in? 


Je vult het voorinschrijvingsformulier op de site in (link volgt op de website). 
Na de voorinschrijving zal de school zo spoedig mogelijk contact met je opnemen. Hierbij respecteren we de chronologische volgorde en de vrije plaatsen, te raadplegen via deze https://blankenberge-brugge-so.lokaaloverlegplatform.be/aanbod-volgend-schooljaar/?schoolIds%5B%5D=1873


Wanneer is de inschrijving definitief? 

Er wordt een kennismakingsgesprek gepland om de nodige documenten in te vullen en te ondertekenen op de school. Daarna ontvangt u een bewijs van inschrijving. 

Indien de capaciteit is overschreden, kunt u een plaats krijgen op de wachtlijst. Van zodra inschrijven mogelijk is, nemen wij contact met u op. Ik heb nog vragen? 

Contacteer de school via welkom@atelierb.be of telefonisch op 050 170 170.


Stappenplan aanmelding

1. U gaat naar de website van Atelier B : www.atelierb.be

2. U klikt op de knop 'Inschrijven schooljaar 2024 - 2025' 


3. U vult volgende gegevens in: 

Informatie leerling
- Rijksregisternummer van de leerling (= 11 cijfers, staat op de identiteitskaart en begint met omgekeerde geboortedatum) 
- Naam en voornaam van de leerling 
- Adres van de leerling 

Leerjaar + studierichting 
- U klikt op het gewenste leerjaar en de studierichting

Informatie ouders / voogd 
- Voor gescheiden ouders waarvan één ouder de aanmelding doet: is er goedkeuring nodig van de andere ouder tot keuze voor onze school. 
- Naam en voornaam van ouder / voogd 1 , contactgegevens ouder/voogd 1: telefoonnummer en email-adres 
- Naam en voornaam van ouder / voogd 2 , contactgegevens ouder/voogd 2: telefoonnummer en email-adres 


4. U vinkt de bevestiging aan dat u de gegevens correct en waarheidsgetrouw hebt ingevuld. 

5. U klikt op 'Verzenden'.

6. U ontvangt een e-mail naar het email-adres van de invuller, met daarin alle gegevens die u op het aanmeldingsdossier heeft ingevuld.

bottom of page