top of page

Vervoer naar school

We zetten zoveel mogelijk in op de zelfstandigheid van onze leerlingen. Er zijn verschillende manieren om onze school te bereiken: 

  • De fiets 

  • Openbaar vervoer (De Lijn / NMBS): leerlingen hebben recht op een gratis abonnement

  • Collectief busvervoer: enkel voor leerlingen van de eerste graad

We moedigen al onze leerlingen aan om met eigen of openbaar vervoer naar school te komen.

bottom of page