top of page

Inschrijven

Beste ouder(s) / verantwoordelijke(n), 
Beste zorgverlener, 


Voor inschrijvingen voor het schooljaar 2023 - 2024; klik hier
Hoe meld ik aan? 

Je vult het aanmeldingsformulier op de site in.
Na de aanmelding zal de school zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.


Wanneer is de inschrijving definitief? 

De school neemt met u contact op: 
Er kan een afspraak gemaakt worden om over te gaan tot een definitieve inschrijving. Hiervoor is het noodzakelijk dat u de nodige documenten invult en ondertekent op de school. Daarna ontvangt u een bewijs van inschrijving en is de inschrijving definitief. 

Indien er geen mogelijkheid is tot inschrijven, kunt u een plaats krijgen op de wachtlijst. Van zodra inschrijven mogelijk is, nemen wij contact met u op. Ik heb nog vragen? 

Contacteer de school via welkom@atelierb.be of telefonisch op 050 170 170.


Stappenplan aanmelding

1. U gaat naar de website van Atelier B : www.atelierb.be


2. U vult bovenstaande link in: 

Informatie leerling
- Rijksregisternummer van de leerling (= 11 cijfers, staat op de identiteitskaart en begint met omgekeerde geboortedatum) 
- Naam en voornaam van de leerling 
- Adres van de leerling 

Leerjaar + studierichting 
- U klikt op het gewenste leerjaar en de studierichting

Informatie ouders / voogd 
- Voor gescheiden ouders waarvan één ouder de aanmelding doet: is er goedkeuring nodig van de andere ouder tot keuze voor onze school. 
- Naam en voornaam van ouder / voogd 1 , contactgegevens ouder/voogd 1: telefoonnummer en email-adres 
- Naam en voornaam van ouder / voogd 2 , contactgegevens ouder/voogd 2: telefoonnummer en email-adres 


3. U vinkt de bevestiging aan dat u de gegevens correct en waarheidsgetrouw hebt ingevuld. 

4. U klikt op 'Verzenden'.

5. U ontvangt een e-mail naar het email-adres van de invuller, met daarin alle gegevens die u op het aanmeldingsdossier heeft ingevuld.

bottom of page