top of page
Ontwerp zonder titel.png

Extra infomoment
26 juni 2024

Wil je graag een bezoek brengen aan Atelier B? 
Dat kan tijdens het extra infomoment op maandagavond 26 juni tussen 13 uur en 16 uur. 

Tijdens het infomoment krijg je een persoonlijke rondleiding. Hierdoor is het noodzakelijk om vooraf in te schrijven. 

Na het invullen van bovenstaande link nemen wij contact met u op. 

Buitengewoon secundair onderwijs voor jongeren met ASS
Eerste graad: B-stroom 
Tweede en derde graad: finaliteit arbeidsmarkt

Atelier B is een school buitengewoon secundair onderwijs die opleidingsvorm 4 (OV4) aanbiedt

voor jongeren met een diagnose autismespectrumstoornis (ASS).

Jongeren dienen in het bezit te zijn van een OV4-verslag type 9 uitgeschreven door het CLB.

Opleidingsvorm 4 betekent dat wij de leerplandoelstellingen van het regulier onderwijs volgen.

Wij doen dit in levensechte contexten en een veilige schoolomgeving aangepast aan de noden van onze jongeren. 

Onze missie is om leerlingen zo goed mogelijk op te leiden tot zelfredzame, kritische burgers

Na hun opleiding zijn onze leerlingen in staat om te participeren in het reguliere arbeidscircuit.

Flexibel in denken én doen

Zorg op maat uitwerken, vertaalt zich in flexibel denken en handelen. Als warm en gedreven team hechten we belang aan open dialoog en samenwerking met alle betrokken partijen.

We gaan bewust en creatief op zoek naar wat leerlingen wél kunnen en zetten daar extra op in, om hindernissen en moeilijkheden makkelijker te overwinnen.
Ontwerp zonder titel (1).png
bottom of page