Buitengewoon secundair onderwijs voor jongeren met ASS

Atelier B is een school buitengewoon secundair onderwijs die opleidingsvorm 4 (OV4) aanbiedt

voor jongeren met een diagnose autismespectrumstoornis (ASS).

Jongeren dienen in het bezit te zijn van een M-verslag OV4T9 uitgeschreven door het CLB.

Opleidingsvorm 4 betekent dat wij de leerplandoelstellingen van het regulier onderwijs volgen.

Echter doen we dit in een veilige schoolomgeving die aangepast aan de noden van onze jongeren. 

Onze missie is om leerlingen zo goed mogelijk op te leiden naar zelfredzame, kritische burgers

Na hun opleiding zijn onze leerlingen in staat om te functioneren in het reguliere arbeidscircuit.

Autivriendelijke aanpak

  • Basisveiligheid en basisrust bieden staat centraal

  • We passen de omgeving aan aan de leerlingen door verschillende troeven uit te spelen.

  • Ons team past de kijk en communicatie volledig aan.

  • We zetten in op de sterktes en talenten van alle leerlingen volgens hun eigen tempo

Een veilig leefklimaat

voor jongeren met gedrags- en emotionele kwetsbaarheden

  • Als team geven wij de jongeren de kans om te groeien in zijn/haar executieve functies.

  • Als team zoeken we samen met het steunwerk van de jongere hoe we op een gepaste manier onze emoties en ons daaruit komend gedrag kunnen kanaliseren

  • We bieden onderwijs aan waarbij de leerplandoelstellingen hetzelfde zijn zoals in het regulier onderwijs. Buitengewoon gewoon onderwijs

  • Als team hechten we heel veel belang aan herstel.

Flexibel in denken én doen

In Atelier B geloven we onvoorwaardelijk in de vervolmaakbaarheid van elke jongeren. Elke persoon, elke tiener is volop in ontwikkeling en wil op zijn/haar manier zich verder ontplooien.

We leggen de focus met ons multidisciplinair team op deze verschillende situaties en gaan op het tempo van de leerling verder. Samenwerkend met het steunnetwerk.

 

We leven met anderen op deze wereld. De kracht van samenwerken, een sociale band opbouwen en de daarbijbehorende sociale vaardigheden staan centraal in het verhaal van de toekomst.

In Atelier B geven we je de kans om te worden wie je écht wilt zijn. 

Onze partners waar wij mee samenwerken

  • Instagram
  • Facebook